Elektrotechnika

Transformatorinės KT-356 rekonstravimas į MTT bei 0,4kV OL L-100, L-200, L-400 ir L-pp-623 keitimas į 0,4kV KL, Giedraičių g., S.Fino g., Šilutės g., Saracėnų g., Kintų g., Vilnius

Skydų skaičius 66 vnt. 350 vartotojai. Magistralinių tinklų ilgis 3,108 km, abonentinių tinklų ilgis 8,649km10kV OL L-200 iš Balninkų k., Molėtų raj. rekonstravimas ir valdymo sistemų įrengimas  

Trasos ilgis : 10kV  KL 13,400km, 0,4kV KL 1,555km. 10 vnt. transformatorinių iš jų 3 vnt. transformatorinės automatizuotos.

35/10 kV Buivydžių TP 10 kV kompensavimo įrenginių įrengimo projektas

Suprojektuoti: kompensavimo, valdomas jungtuvo, relinės apsaugos, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiai.Saulės elektrinė Romuvos g. , Vilnius.

Atlikti skaičiavimai įvertinantys įtampos lygių pasiskirstymą visoje AB „ESO“ 0,4 kV elektros linijoje, prie kurios prijungiama Kliento elektrinė. Skaičiavimais nustatytas įtampos lygio ir kitų  charakteristikų neatitikimai standartų normoms, atlikti projektiniai pakeitimai AB „ESO“ elektros tinklo dalyje, užtikrinantys standartų normų išlaikymą.Prekybos paskirties patalpų („Moki-veži“ parduotuvės) Vilniaus m. sav., Padekaniškių vs. projektas

Vidaus elektrotechnikos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių, taip pat lauko gatvių apšvietimo ir kitos dalys.